VÄLKOMMEN TILL ÅLANDS VINDENERGI ANDELSLAG:s EMISSION!

(Ålands Vindenergi Andelslag, FO-nummer: 0985627-8)

Här hittar du praktisk information om hur du tecknar andelar. Emissionen startar den 15.5.2020 och pågår till den 30.9.2020 eller så länge andelar finns kvar att teckna.

Emittenten emitterar 0-3400 andelar i Ålands Vindenergi Andelslag. Andelarna består av obligatoriska eller frivilliga andelar. Teckningspriset per andel är 470 EUR, oberoende om det är en obligatorisk eller frivillig andel som tecknas. Beloppet av de medel som samlas in är maximalt 1 598 000 EUR.

Mera omfattande information om emissionen hittar du i basinformationsdokumentet.


Teckning av andelar görs elektroniskt nere på denna sida.

Du kan teckna minst en andel och du kan teckna för dig själv eller för ett företag. Det går dock inte att teckna för andra privatpersoner, exempelvis dina barn, men du kan överlåta andelarna senare genom att meddela oss.

Mera information kan du få genom att kontakta Ålands Vindenergi Andelslag på info@alandsvindenergi.ax

Andelslagets styrelse har rätt att godkänna eller förkasta andelteckningar.

Så här gör du


  1. Scrolla ner för att komma till teckningstjänsten och gör din investering.
  2. Logga in antingen via de angivna bankernas betalningstjänst eller den alternativa betalningstjänsten.
  3. Följ tecknings- och betalningsinstruktionerna. Andelarna betalas i samband med teckningen.
  4. Andelslaget informerar om emissionens resultat på sin hemsida senast 31.3.2021.
  5. Andelslaget informerar tecknaren per brev om dag för hämtning av andelsbrev.

Betalarens personuppgifter och identifiering

Detta sker genom att du väljer den Internetbank som du har avtal med och loggar in med dina personliga koder. Identifieringen är viktig för att vi skall erhålla korrekta uppgifter om tecknaren. Samtidigt ifylls tecknarens uppgifter i teckningsformuläret.

Välj din bank för e-identifiering

Du går över till bankens nättjänst, där den egentliga identifiering sker.

Ifall du inte kan inte identifiera dig med ovanstående banker tryck på knappen "Fortsätt" och följ instruktionerna

Du måste skanna eller ta ett foto på ditt id-kort (körkort eller pass) och ladda upp.